Casa Rosalie Rendu

pentru femeile fără adăpost sau amenințate de lipsa unui adăpost sau care se află într-o situație de urgență și de criză

Ajutor umanitar

pentru persoanele fără adăpost din țările implicate în procesul de extindere la est a UE

Comeback

Loc de dormit în caz de urgență

Wohnungslos în Köln