Къща Rosalie Rendu

за жени, които са бездомни или застрашени от бездомност, или са в спешна и кризисна ситуация

Wohnungslos в Кьолн