Dom Rosalie Rendu

dla kobiet bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej i awaryjnej

Wohnungslos w Köln