Вирус Corona

Защита и действащи разпоредби в Кьолн

Защитата срещу вируса Corona засяга всички нас. Град Кьолн предлага на своя уебсайт информация, която постоянно се актуализира, напр.

  • Действащи разпоредби за корона в Кьолн (напр. къде трябва да се носи маска).
  • Информация за хора с положителен тест
  • Информация за хора, които са имали контакт със заразени хора
  • Къде да се ваксинирате

Ето връзката: https://corona.koeln На този уебсайт е наличен автоматичен превод на много различни езици.

В града има и гореща телефонна линия за граждани. Тук можете да научите кога е на разположение и телефонния номер: https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/gesundheit/infektionsschutz/corona-virus/corona-virus-buergertelefon 

[Всички данни са без гаранция, към 03.04.2022 г.]

Wohnungslos в Кьолн